Region: Konkurs na logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Joanna Sarwa

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Kancelarią Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego organizuje Konkurs na logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci zamieszkali, bądź uczący się na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie znaku graficznego – logo, które będzie symbolem identyfikującym Młodzieżowy Sejmik. Prace konkursowe można zgłaszać do 31 grudnia 2020 r. Autorzy najciekawszych projektów uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi.

(UMWŚ Kielce)