Region: Kolejna inwestycja drogowa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Joanna Sarwa

Nowy łącznik drogowy do autostrady A4 już oddany do użytku kierowców. Ma długość dwóch kilometrów i łączy zjazd z autostrady A4 w węźle ‘Przeworsk’ do drogi krajowej nr 94 w miejscowości Gwizdaj. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska jest inwestycją województwa podkarpackiego. Dzięki nowej drodze ruch z autostrady A4 do drogi krajowej nr 94 zostanie skierowany z ominięciem centrum miasta. Przeworsk ominą również pojazdy poruszające się w relacji Rzeszów – Sieniawa – Biłgoraj.

Wicemarszałek Ewa Draus podkreśla znaczenie rozbudowywanej na Podkarpaciu infrastruktury drogowej dla rozwoju gospodarczego regionu.

W ramach inwestycji wybudowano także wiadukt nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka, odcinki dróg dojazdowych dla potrzeb obsługi przyległego terenu, rondo turbinowe na połączeniu z drogą krajową nr 94, skrzyżowania, zjazdy, chodniki, system odwodnienia powierzchniowego, przepusty drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie.

Mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart:

Zrealizowana inwestycja jest częścią większej całości. W poprzedniej perspektywie finansowej wybudowano łącznik w Gorliczynie, natomiast w ubiegłym roku zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Sieniawa – Gorliczyna.

W trakcie realizacji jest przebudowa mostu na rzece San w Ubieszynie, projektowany jest także odcinek Przeworsk – Kańczuga, wraz z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 835, który będzie stanowił domknięcie jej przebiegu po zachodniej stronie Przeworska.

(Tomasz Łępa)