Region: Dublerzy na języku polskim

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Tomasz Łępa

Jedna z rzeszowskich uczelni wyższych zaprosiła funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej  w Rzeszowie-Jasionce do współpracy w trakcie państwowego egzaminu z języka polskiego dla cudzoziemców.  Podczas sprawdzeń mundurowi nabrali podejrzeń co do autentyczności paszportów oraz tożsamości trojga obywateli Białorusi. Z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ustalili, że strony z danymi personalnymi były bezprawnie wymienione.

Mówi Elżbieta Pikor  z Bieszczadzkiego  Oddziału  Straży Granicznej w Przemyślu.

Zatrzymani cudzoziemcy na co dzień leganie pracują i studiują w Polsce, wyjaśnili, że w zamian za 250 euro od osoby zamierzali wziąć udział w egzaminie z języka polskiego w zastępstwie za swoich rodaków nie władających j. polskim. Ci z kolei na podstawie uzyskanego certyfikatu zamierzali ubiegać się o prawo stałego pobytu na terytorium Polski.

 

Tomasz Łępa