Region: Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominik Siatrak

Funkcjonuje już Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powstał on na mocy ustawy, którą niedawno podpisał prezydent Polski. Rejestracja umożliwia zarówno nowym jak i istniejącym już organizacjom uzyskanie osobowości prawnej i korzystanie w pełni z praw, jakie daje nowa ustawa. To na przykład możliwość pozyskiwania dotacji.

Takie jednorazowe dofinansowanie, które może wynieść od 3 do 5 tysięcy złotych można uzyskać już za rok 2018. Należy się jednak pośpieszyć, bo jak podkreśla pełnomocnik do spraw kół gospodyń wiejskich w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu Monika Ciszkiewicz – Baraniecka wnioski przyjmowane są tylko do 27 grudnia.

Pieniądze będzie można otrzymać na projekty, które są zgodne ze statusem danego koła:

Kto może założyć koło gospodyń wiejskich?

Więcej informacji a także niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a także w biurach powiatowych.