Region: Dodatkowa pomoc dla samorządów.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Ponad 500 wniosków na kwotę 3 mld zł wpłynęło w naborze o wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. O uzyskanie środków ubiegają się jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli – podkarpackie gminy złożyły łącznie 408 wniosków, natomiast ze strony powiatów wpłynęło ich 96, informuje wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Złożone wnioski dotyczą m.in. rozbudowy infrastruktury szkolnej, szpitalnej, przebudowy sieci kanalizacyjnych, modernizacji oświetlenia, budowy sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, przebudowy budynków użyteczności publicznej, budowy i przebudowy dróg zniszczonych przez powódź, rozbudowy infrastruktury drogowej, budowy krytych pływalni i basenów czy zakupu wozów strażackich.
W sytuacji, gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do rządowego programu wsparcia inwestycji to tarcza dla samorządów. To również droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.

Tomasz Łępa