Region/Dębica: 40 lat Solidarności

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

 

Dębica pamiętała  o Porozumieniach Sierpniowych, które dały początek NSZZ Solidarność. W parafii Miłosierdzia Bożego odprawiona została uroczysta Msza św. po której złożono kwiaty przed figurą bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  Początki Solidarności ze wzruszeniem wspomina Feliks Waldzki ze związków solidarnościowych ówczesnego Stomilu.

Idee Solidarnościowe  są nadal aktualne zaznacza ks. Józef Dobosz  diecezjalny duszpasterz ludzi pracy.

Również władze Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność zorganizowały obchody rocznicowe Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Te m.in. miały miejsce na  Placu Biskupów Janów z Rzeszowa  – w czasie stanu wojennego było to miejsce spotkań ludzi „Solidarności”. Mówi marszałek podkarpacki Władysław Ortyl.

Uroczystości towarzyszyło widowisko słowno-muzyczne, w którym zawarte zostały wspomnienia ludzi Solidarności, fragmenty kronik i zdjęcia z lat 80-tych oraz pamiętne utwory w wykonaniu młodzieży.

 

Tomasz Łępa