Region: Co ze strategię makroregionalną dla obszaru Karpat

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

Europoseł PiS Tomasz Poręba pyta Komisję Europejską  co  ze strategię makroregionalną dla obszaru Karpat. Jak czytamy w zapytaniu Poręby „Jeszcze w grudniu Europejski Komitet Regionów przyjął opinię Strategia makroregionalna dla regionu Karpat, w której wzywa Komisję Europejską do poparcia inicjatywy utworzenia kolejnej strategii makroregionalnej, ukierunkowanej na drugi co do wielkości obszar górski na kontynencie europejskim, jakim są Karpaty”.

Europoseł podkreśla  iż opinia ta jest wyraźnym głosem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, którzy wskazują na potrzebę utworzenia strategii dla makroregionu Karpat, która wsparłaby rozwój tego, strategicznie ważnego dla całej wspólnoty, obszaru  jednocześnie otwiera ona dyskusję na poziomie instytucji unijnych na temat ustanowienia strategii makroregionalnej dla obszaru Karpat.

Zdaniem polskiego polityka wobec wzrastającej roli współpracy terytorialnej, objęcie wspólną strategią regionów i państw karpackich daje możliwość wspólnego zaplanowania i prowadzenia działań, dostosowanych do szczególnych potrzeb i możliwości tego makroregionu.

Dodajmy, autorem opinii Strategia makroregionalna dla regionu Karpat jest Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Tomasz Łępa