Region: Absolutorium i wotum zaufania –przyznane.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Raport o stanie województwa podkarpackiego  za 2020 rok oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok – to dwa główne punkty czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, na której radni po długiej debacie udzielili zarządowi województwa absolutorium oraz wotum zaufania. W raporcie są przedstawione wszystkie kwestie dotyczące realizacji 16 polityk, które realizuje samorząd województwa podkarpackiego.

Dokument zawiera opis realizowanych przez województwo zadań wraz ze sprawozdaniem finansowym – tłumaczy wicemarszałek Ewa Draus.

Kolejnym punktem była prezentacja dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2020, którą omówił marszałek Władysław Ortyl. Marszałek podkreślał, że poprzedni rok – ze względu na pandemię – wymagał wielu poprawek i ingerencji w budżet. W sumie 109 razy dokonywano takich zmian.

Marszałek Ortyl podkreślał, że rok 2020 był rokiem wyzwań dla  regionu, gdyż walczono  nie tylko z pandemią covid-19, ale także z suszą i powodzią. Mimo to sytuacja gospodarczo-społeczna województwa jest stabilna. Ostatecznie wotum zaufania i absolutorium  dla zarządu województwa zostało przyznane głosami 24 radnych ZA , PRZECIW  6, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 

Tomasz Łępa