Region: Absolutorium i wotum zaufania dla zarządu województwa przyznane.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Absolutorium i wotum zaufania dla zarządu województwa podkarpackiego przyznane. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego za wykonanie budżetu województwa w 2018 poprzedzone było prezentacją Raportu o stanie województwa podkarpackiego  za rok 2018.

Po jego zakończeniu nastąpiło pierwsze w historii Podkarpacia głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu województwa. Mówi marszałek podkarpacki Władysław Ortyl.

Absolutorium zostało przyjęte 22 głosami aprobaty, przy 3 głosach sprzeciwu, 2 radnym wstrzymujących się od głosu.   Marszałek Ortyl wskazuje już  na konieczność dalszych działań dla rozwoju regionu podkarpackiego.

Podczas sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwale o uczczeniu 30 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Radni zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz powiatu lubaczowskiego oraz o przystąpieniu do realizacji projektu „Szlak karpacki – okrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat.

Radni województwa zapoznali się także z informacją dotyczącą strat popowodziowych na terenie województwa w maju 2019 roku.

 

(Tomasz Łępa)