Region: 60 tysięcy dolarów w reklamówce.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Małgorzata Figacz

Podczas kontroli podróżnych wjeżdżających do Polski pociągiem z Kijowa funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili niezgłoszone do kontroli środki pieniężne w wysokości 60 tys. dolarów amerykańskich. Pieniądze bez pisemnego zgłoszenia przewoził obywatel Ukrainy.
Mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej.

Brak zgłoszenia przewożonej gotówki zakończył się dla obywatela Ukrainy wszczęciem postępowania karnego skarbowego. Na poczet grożącej kary grzywny, funkcjonariusze zabezpieczyli kwotę 23 tys. złotych.

Tomasz Łępa