Region: 5-lecie WOT

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

27 września – Dzień Polskiego Państwa Podziemnego to od pięciu lat również święto Terytorialsów. W tym czasie powstało 18 Brygad Obrony Terytorialnej, Centrum Szkolenia WOT a wśród nich 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Uruchomiona została również szkoła podoficerska SONDA i kurs kształcący kadry oficerskie – Agrykola.

Terytorialsi wielokrotnie uczestniczyli w akacjach przeciwkryzysowych i pomocowych, od samego początku będąc ‚silnym ramieniem’ i wsparciem dla lokalnych społeczności. W przeciągu pięciu lat zbudowano formację liczącą ponad 34 tys. żołnierzy-ochotników, natomiast 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej obecnie liczy ponad 1700 żołnierzy. Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. WOT został powołany do życia 1 stycznia 2017 r. Misją Terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to m.in. przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT ma za zadnie wspierać wojska operacyjne w strefie działań bezpośrednich.

27 września jest dniem szczególnym dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 14 sierpnia 2018 roku, dzień powstania Polskiego Państwa Podziemnego, z uwagi na charakter funkcjonowania Formacji i dziedziczone tradycje, został ustanowiony również świętem Terytorialsów.