Region: 3 lata programu „Rodzina 500 plus”.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Dziś mija trzy lata realizacji rządowego programu „Rodzina 500+”, mającym w zamierzeniu być finansowym fundamentem wsparcia rodzin.

Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brutto. W 2017 roku wyniosły one 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc.

Jak podaje ministerstwo, program „Rodzina 500+” realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę.

Konkretne owoce programu zauważa sołtys wsi Jachimowice w powiecie sandomierskim Maria Wrona:

Zgodnie z projektem zmian w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. Finansowe wsparcie trafi w sumie do 6,8 mln dzieci.

(Joanna Sarwa)