Radomyśl Wielki: Zmarł proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim, ks. Marian Marszałek.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Zmarł ks. Marian Marszałek, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim w latach 1994-2016. Miał 72 lata.

Marian Marszałek urodził się 12 kwietnia 1946 r. w Brzezinach koło Ropczyc. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 31 maja 1970 roku. Zanim w 1994 r. został radomyskim proboszczem posługiwał jako wikariusz w Szczucinie, Mikluszowicach i Tarnowie – Mościcach oraz jako proboszcz w Zabrniu.

W ciągu 22 lat proboszczowania w Radomyślu Wielkim przyczynił się nie tylko do rozwoju parafii, ale także miasta i gminy. Jego zasługą była rozbudowa cmentarza parafialnego i budową nowej kaplicy cmentarnej. Ks. Marian aktywnie włączył się w wiele inicjatyw podjętych przez burmistrza m.in. w opłatek samorządowy, obchody świąt narodowych, złote gody. Kilka lat temu udostępnił nieodpłatnie pomieszczenia parafialne na działalność Przychodni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomyślu Wielkim. Ponadto był też duszpasterzem nauczycieli i wychowawców dekanatu radomyskiego oraz sprawował obowiązki dekanalnego wizytatora nauki religii w dekanacie Szczucin.
W grudniu 2015 r. radomyskie władze samorządowe uhonorowały go Medalem za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki.
Rok temu (grudzień 2017 r.) został kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty przy bazylice mniejszej w Mielcu.

Ostatnią Mszę św. w radomyskim kościele ks. Marian Marszałek odprawił 8 września br. Przewodniczył wówczas koncelebrze w intencji żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. w walkach z niemieckim najeźdźcą na terenie gminy Radomyśl Wielki. Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w sobotę. W samo południe rozpocznie się Msza święta pogrzebowa, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym w Radomyślu Wielkim.

(Tomasz Łępa)