Radomyśl Wielki:  Poprawiła się jakość życia

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Trzy kilometrowa obwodnica Radomyśla Wielkiego to  ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa, jakości życia, ochrony środowiska, ale również dla rozwoju gospodarczego gminy, inwestycja.  Choć na  korzyści gospodarcze będzie trzeba jeszcze poczekać komentuje burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński to dal wielu jakość życia diametralnie się zmieniła.

Całkowita wartość tej inwestycji to ponad 14 milionów złotych z czego dofinansowanie unijne wyniosło prawie 10 milionów złotych. Obwodnica rozpoczyna się trójwlotowym rondem na ul. Piłsudskiego. Następnie droga prowadzona jest po północno-zachodniej stronie Radomyśla Wielkiego przez tereny niezurbanizowane i przecina czterowlotowym rondem ulicę Wałową oraz ul. Kościuszki. Nowo wybudowany odcinek drogi kończy się włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 984 przy ul. Firleja poprzez kolejne rondo.

 

Tomasz Łępa