Radomyśl Wielki: Największa inwestycja w toku

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

 

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Radomyśl Wielki w miejscowościach Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Wielka, Ruda i Żarówka. Z kolei w Pniu i w Dulczy Małej (w części wsi), a także z Radomyśla do Dulczy Wielkiej kolektory główne zostały już wykonane.

Obecnie budowa kanalizacji prowadzona jest w Dąbrówce Wisłockiej, Dulczy Wielkiej, Rudzie i Żarówce. Powstaje tam sieć z pompowniami, rurociągami tłocznymi, zasilaniem energetycznym, której łączna długość wyniesie blisko 32 km. Ponadto w ramach tego przedsięwzięcia powstanie trzy mniejsze oczyszczalnie. Rozbudowywana jest także oczyszczalnia ścieków w Partyni o jednokomorowy żelbetowy zbiornik uśredniający z przegrodami. Podłączony będzie do istniejącego systemu sterowania pracą oczyszczalni. Zmiany zajdą również w sposobie użytkowania starej oczyszczalni w Radomyślu.

W inny sposób będzie tam wykorzystywany zbiornik retencyjny o pojemności 300 m sześc. Z dawnego reaktora biologicznego pozostanie zbiornik żelbetowy gromadzący ścieki, cyklicznie opróżniany z ich transportem rurociągiem tłocznym do partyńskiej oczyszczalni. Inwestycje te mają wpłynąć poprawę jakości oczyszczanych ścieków.

Zakres prac  obejmuje także wykonanie fotowoltaiki podłączonej do wewnętrznej instalacji elektrycznej. Sterowanie procesami technologicznymi sprzężone będzie z głównym komputerem znajdującym się na oczyszczalni w Partyni.

Tomasz Łępa