Radomyśl Wielki: Gmina dopłaci do wymiany pieców

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominik Siatrak

Gmina Radomyśl Wielki dopłaci do wymiany starych pieców. W opracowanym przez samorząd ‘Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radomyśl Wielki’ zobowiązał się on do poprawy jakości powietrza. Celem strategicznym planu jest ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla na 2020 rok o około 7% w stosunku do 2013 r.
Na początku tego roku radomyski magistrat pozyskał unijne dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla mieszkańców. W ramach tego przedsięwzięcia mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli stosowne deklaracje, będą mogli kupić instalacje solarne i fotowoltaiczne, piece na biomasę i pompy ciepła. W sumie w gminie Radomyśl Wielki 225 osób złożyło wnioski na 291 urządzeń o mocy ok. 1,5 tys. kW. Na tym nie koniec. Wkrótce ruszy program dopłat z budżetu gminy do wymiany starych pieców.
– Wymiana ogrzewania na bardziej ekologiczne przerasta możliwości wielu domowych budżetów. Stąd duże zainteresowanie dotacjami do wymiany starych pieców na paliwo stałe. Również w naszej gminie. Mieszkańcy zgłaszali do nas wiele zapytań o możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu – mówi Stanisław Lonczak, z-ca burmistrza Radomyśla Wielkiego.
Umowy na dotację będą zawierane do chwili wyczerpania środków finansowych na dotacje celowe w danym roku kalendarzowym. W przypadku braku pieniędzy w danym roku, niezrealizowane wnioski rozpatrywane będą w następnych latach, według kolejności ich złożenia.

(Tomasz Łępa)