Radomyśl Wielki: Fundusz sołecki  – rozdany

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

W tegorocznym budżecie Gminy Radomyśl Wielki przewidziano ponad  610 tyś zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego. Środki na przedsięwzięcia  trafią do 12 sołectw.

Jak zaznacza burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców.

Muszą to być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Jak dodaje włodarz Radomyśla Wielkiego, fundusz sołecki w gminie funkcjonował jeszcze przed jego uchwaleniem. Wyodrębnione w ten sposób środki  w budżecie gminy,  pozwalają aby mieszkańcy danego sołectwa podejmowali  decyzje na co mają zostać wykorzystane tak,  aby były  w przyszłości wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

I tak m.in. środki trafią na  asfaltowanie drogi gminnej Dąbie-Zagrody, utwardzanie dróg gminnych kruszywem, wykonanie projektu zbiornika retencyjnego w Dąbrówce Wisłockiej,  na projekt chodnika w kierunku Partynia – Żarówka a także na zakup szafek na bojowe mundury strażackie do budynku OSP w miejscowości Podborze.

 

Tomasz Łępa