Radomyśl Wielki: Dom pomocy dla seniorów.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Seniorzy zamieszkujący gminę Radomyśl Wielki od maja będą mogli korzystać z Dziennego Domu Pomocy. Placówka zlokalizowana będzie w Radomyślu Wielkim i będzie mogła przyjąć 20 osób. Dzienny Dom Pomocy będzie funkcjonował w strukturach Stowarzyszenia “Nasza Gmina”. Jego siedzibą będzie budynek zlokalizowany przy ul. Krasińskiego 1 w Radomyślu Wielkim.

Placówka będzie zapewniać 8-godzinną ofertę usług w dni robocze od poniedziałku do piątku. W ramach działalności realizowany będzie wszechstronny zakres usług dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników, w tym: zapewnienie śniadania i obiadu w formie cateringu, poradnictwo psychologiczne, logopedyczne i dietetyczne, zajęcia ruchowe (nordic walking), trening budżetowy, trening kompetencji społecznych, trening pamięci, zajęcia taneczne, wyjazdy integracyjno – aktywizacyjne, spotkania i prelekcje.

Dodatkowo uczestnicy będą mieli zapewniony transport busem do Dziennego Domu Pobytu w Radomyślu Wielkim. Koordynatorem projektu jest Andrzej Przybyszewski. Rekrutacja będzie prowadzona do 17 kwietnia.

Bliższe informacje i formularze rekrutacyjne zostały zamieszczone na stronie www.nasza-gmina.org

Tomasz Łępa