Radomyśl Wielki: Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Podborzu.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Gmina Radomyśl Wielki otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Podborzu. Przetarg na tę inwestycję został już rozpisany.

W połowie kwietnia prezes rady ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. W województwie Podkarpackim o dofinansowanie, gminy złożyły ponad 160 wniosków. Radomyski projekt dotyczący budowy drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w Podborzu wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie ponad 2 mln 280 tyś złotych.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę nowego skrzyżowania drogi gminnej z wojewódzką Lisia Góra – Mielec, wraz z poszerzeniem prawostronnego pasa ruchu dotychczasowej jezdni. Ponadto inwestycja będzie obejmowała budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, odwodnienia drogi, w tym: budowę rowów przydrożnych i odpływowych oraz wpustów ulicznych z wylotami do projektowanego rowu przydrożnego.
Przedsięwzięcie umożliwi dojazd do terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową. Powierzchnia obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi ponad 43 ha. Możliwe tam będzie lokowanie inwestycji z zakresu usług i produkcji.

Tomasz Łępa