Radomyśl Wielki: Będzie inwentaryzacja wyrobów azbestowych.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: admin

Od poniedziałku 2 września inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy Radomyśl Wielki inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji.
Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw tj. mieszkalne, gospodarcze itp. W związku z tym właściciele i zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonującym inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach. Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu wraz z podaniem ilości i miejsca do urzędu gminy lub inspektorom wykonującym inwentaryzację w terenie. Inspektorzy będą posiadali upoważnienie Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim..

(Tomasz Łępa)