Radni miejscy w Stalowej Woli zebrali się na pierwszej w swojej kadencji sesji.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Iwona Pol

Zanim wybrali przewodniczącego rady miejskiej w Stalowej Woli i jego zastępców wcześniej złożyli ślubowanie. Potem przyszedł czas na wybór przewodniczącego. Jedynym kandydatem na ten urząd był przewodniczący minionej kadencji Stanisław Sobieraj, który na 23 radnych zdobył poparcie 22, przy jednym przeciw:

Radni opozycji nie zgłosili swojego kandydata na ten urząd.

Inaczej było przy wyborze wiceprzewodniczących.

Tu zgłoszono troje radnych: Agatę Krzek, Jana Sibigę i radnego opozycji Jerzego Augustyna. Zanim jednak doszło do głosowania, radni opozycji poddali w wątpliwość, czy radna Agata Krzek podoła obowiązkom dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i wiceprzewodniczącej.

Po przepychankach słownych zarządzono przerwę, po której Agata Krzek zrezygnowała z kandydowania:

Jednak Andrzej Szymonik nie wyraził zgody i ponownie zaproponowano Agatę Krzek, która zgodziła się kandydować. W głosowaniu radni zdecydowali, że wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Stalowej Woli zostaną Jerzy Augustyn i Agata Krzek:

Po ukonstytuowaniu się prezydium rady ślubowanie złożył prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. W swoim wystąpieniu podziękował za zaufanie, zapewniając, że jego towarzyszkami w tej kadencji będą pokora, powściągliwość, praca. Zachęcał również radnych do nakreślenia ambitnego planu dla Stalowej Woli:

Ale najważniejsze będzie dla niego szczęście mieszkańców:

Natomiast do radnych opozycji prezydent Lucjusz Nadbereżny zaapelował o współpracę, zapewniając, że będzie realizował również zadania z ich programów wyborczych. Zachęcił, aby nie budować murów a współpracować ponad podziałami.

Marta Górecka