Pysznica: Trwa przetarg na rozbudowę oczyszczalni ścieków

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marta Górecka

W Gminie Pysznica trwa przetarg na przebudowę oczyszczalni ścieków w Jastkowicach. To część dużego zadania obejmującego również przebudowę stacji uzdatniania wody, wykonanie 3 studni oraz  budowę farmy fotowoltaicznej.  Wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz przyznał, że rozbudowa oczyszczalni ścieków jest sprawą bardzo pilną w związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej i kolejnymi planami:

A w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków planowana jest wymiana urządzeń w oczyszczalni, budowa nowego reaktora o przepustowości 500m³/d, rozbudowa systemu sterowania pracą oczyszczalni. Firma, która wygra przetarg na realizację zadania będzie miała czas do połowy grudnia. Termin składania ofert w przetargu upływa 29 czerwca. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę około 4 milionów złotych. Przetarg pokaże jaki będzie koszt inwestycji.  Pierwotnie szacowano, że będzie to około 9 milionów złotych, jednak obecna sytuacja na rynku budowlanym może te szacunki zweryfikować.