Pysznica: Powiat podpisał umowę na przebudowę drogi w Pysznicy

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Powiat Stalowowolski podpisał umowę na przebudowę dalszego odcinka drogi powiatowej nr 1019R przez Pysznicę. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1023R do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1024R. Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny przyznaje, że to bardzo ważna inwestycja, bo droga wiodąca przez Pysznicę jest jedną z najbardziej ruchliwych dróg powiatowych na terenie gmin wiejskich powiatu stalowowolskiego. Codziennie jeździ nią mnóstwo samochodów, ale też i rowerzystów. W ramach inwestycji przebudowany zostanie ponad kilometrowy odcinek drogi i u zbiegu dwóch dróg powiatowych w kierunku Pysznicy i Stalowej Woli powstanie rondo. Mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

W ramach przebudowy drogi jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 6 metrów oraz zostaną wykonane nowe warstwy nawierzchni. Na przebudowywanym odcinku po jednej stronie zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,5 m, a po drugiej ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m o nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania zostanie przebudowanych 10 skrzyżowań z drogami publicznymi. Będzie wykonana również kanalizacja deszczowa oraz przebudowana sieć wodociągowa, teletechniczna i gazowa. Wartość inwestycji wynosi 5 435 966,92 zł, a połowę tej kwoty pokryje dofinansowanie w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Na pozostałą kwotę złożą się po połowie Powiat Stalowowolski i Gmina Pysznica. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy firmie MOLTER 25 lutego, a przewidywany termin zakończenia inwestycji, to październik tego roku.

Marta Górecka