Przyszów: W tym roku ruszy zagospodarowanie starorzecza

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: admin

Jeszcze w tym roku w Przyszowie w gminie Bojanów ruszą prace nad zagospodarowaniem starorzecza Łęgu. W ramach inwestycji powstanie tal teren do rekreacji i wypoczynku. Prace mają m.in. objąć pogłębienie i regulację starego koryta rzeki. Mówi wójt Bojanowa Sławomir Serafin:

Zagospodarowany będzie również teren wokół:

 
W ramach projektu wykonanych zostanie również osiem tablic edukacyjnych, które rozmieszczone zostaną wzdłuż ścieżki spacerowej oraz przy wiatach rekreacyjnych, tworząc ścieżkę edukacyjną. Umowa z wykonawcą już jest podpisana, ale prace ruszą jesienią w związku z tym, że teren objęty jest obszarem NATURA 2000:

 
Mieszkańcy kilka lat czekali na realizację tego zadania. Trudności wynikał właśnie z uwarunkowań środowiskowych obszaru Natura 2000 i siedliska przyrodniczego. W końcu udało się pomysł wcielić w życie. Zadanie realizowane jest w ramach projektu ‚Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku’. Koszty całkowite inwestycji to blisko 1 milion 330 tysięcy złotych. Z czego kwota dofinansowania projektu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wynosi prawie 1,2 miliona złotych.

(Marta Górecka)