Przecław: Zalecenia i ograniczenia.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zamknięta zostaje obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu. Obsługa będzie możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym kontakcie w celu umówienia spotkania. Ponadto uruchomiona zostaje gminna infolinia dot. koronawirusa czynna w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu. Osobom potrzebującym z terenu Gminy Przecław udzielana jest zdalna pomoc psychologiczna.
Burmistrz Przecławia podjęła również decyzję o ograniczeniu działań w związku z niezachowaniem ustawowych terminów płatności I raty podatków lokalnych tj. przez niewysyłanie upomnień do mieszkańców gminy.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu zwraca się z prośbą do mieszkańców miejscowości Rzemień, Biały Bór, Tuszyma, Dobrynin aby do piątku podane zostały odczyty wodomierzy telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po upływie wskazanego terminu faktury za dostawę wody i odbiór ścieków wystawiane będą na podstawie średniego zużycia. Powyższe faktury będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie.

Tomasz Łępa