Przecław: Wchodzisz na własne ryzyko.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Nadleśnictwo Tuszyma zamknęło  do odwołania ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną. Jej zły stan spowodowany działalnością bobrów zagraża bezpieczeństwu osób z niej korzystających. Na jej trasę wchodzisz na własne ryzyko – Taki napis zobaczyć możemy na tablicach które jeszcze nie tak dawno zapraszały spacerowiczów do odwiedzenia „Bagna Przecławskiego”.  Mówi Artur Święch z Nadleśnictwa Tuszyma.

Chcemy  na nowo przywrócić do stanu użyteczności ten rezerwat – tłumaczą leśnicy.

Bagno Przecławskie to rezerwat przyrody o powierzchni 25 ha, leżący ok. 3 km od miasta Przecław. Ma chronić m.in. zbiorowiska roślinności torfowiskowej, charakterystyczne dla Kotliny Sandomierskiej. Utworzono go w 1979 roku. W rezerwacie rośnie ponad 200 gatunków roślin torfowiskowych oraz typowych dla borów sosnowych, m.in.: modrzewica zwyczajna, żurawina błotna, wełnianka pochwowata, wełnianka szerokolistna, wełnianka wąskolistna, turzyca bagienna, rosiczka okrągłolistna. Równie bogata jest fauna, można tu spotkać traszki, kumaki, padalce, żmije, myszołowa, bociana czarnego, lisy, łasice, jelenie i wiele innych zwierząt.

(Tomasz Łępa)