Przecław: Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

W Przecławiu odbyła się 14 Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica. Tegorocznemu spotkaniu w Przecławiu towarzyszyło hasło Bezpieczna szkoła, bezpieczny dom, bezpieczne życie. W sieci Rejonu Dębica jest 52 placówki wszystkich szczebli edukacji z 4 powiatów, tj. dębickiego, ropczycko- sędziszowskiego, mieleckiego i strzyżowskiego” – mówi Anna Szczepanik, koordynatorka projektu:

Jak podkreśla Anna Szczepanik sieć szkół promujących zdrowie jest ruchem oddolnym, a promocja zdrowia jest najważniejszym zadaniem szkół promujących zdrowie. Staramy się, by przekaz wiedzy oparty był na najnowszych światowych tendencjach edukacyjnych oraz najlepszych zdobyczach psychologii pozytywnej i edukacji wzbogacającej życie, dodaje.

XIV Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest kolejną organizowaną w ramach realizacji europejskiego projektu szkół promujących zdrowie, zgodnie z założeniami którego jest konieczność ustawicznego krzewienia zachowań prozdrowotnych i promocji zdrowego stylu życia w holistycznym ujęciu.

(Tomasz Łępa)