Przecław: Jaka wizja dla Przecławia?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

 

Zagospodarowanie przestrzenne od ulicy Zielonej po ulicę 3 maja w Przecławiu były tematem  konsultacji  społecznych mieszkańców  dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wizją rozwoju Przecławia na  kolejne lata. W przedstawionych propozycjach  zaproponowano powstanie budynków pod działalność usługową, przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, poszerzenie obecnie istniejących dróg czy też  powstanie nowych. W sumie jest do zagospodarowania ponad 57 ha.

Jak mówi burmistrz Przecławia Renata Siembab, mieszkańcy mają wiele uwag  co do przedstawionych propozycji.

A jaką wizję rozwoju widzi sama burmistrz Przecławia.?

 

Tomasz Łępa