Przecław: Inwestycyjne plany w gminie Przecław

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Blisko 2 mln 600 tysięcy złotych będzie kosztować modernizacja i przebudowa  boiska sportowego w miejscowości Tuszyma gm. Przecław. Na ten cel gmina otrzymał już dofinansowanie, które pozwoli na przeprowadzenie prac związanych z tą inwestycją, mówi burmistrz Przecławia Renata Siembab.

Gmina Przecław znalazła się także  wśród beneficjentów projektów wybranych do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Gmina wnioskowała o dofinansowanie w wysokości ponad  5 mln  na realizację zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3-Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu.

Całkowita wartość inwestycji to ponad  6,5 mln zł. W ramach projektu planuje się dwa etapy budowy kanalizacji sanitarnej obejmujące swoim zakresem ulice 3 Maja i Podlesie w mieście Przecław.