Przecław: Drożej za odpady komunalne.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Radni Rady Miejskiej w Przecławiu podjęli uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Przecław. Konieczność zmiany stawki podyktowana była znaczącym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wymuszonym wzrostem kosztów składowania, energii, transportu oraz opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów oraz cenami za zagospodarowanie odpadów dyktowanymi przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tym samym najniższa kwotowa oferta wyłoniona w przetargu na ‚Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.’ wzrosła o 216 000,00 zł.
W najbliższym czasie do właścicieli nieruchomości zamieszkałych rozesłane zostaną zawiadomienia o zmianie stawek wraz z deklaracjami i oświadczeniami o ilości zamieszkałych osób do uzupełnienia oraz doręczenia do Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

(Tomasz Łępa)