Przecław: Czekamy na wyniki jakości wody

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

3 tysiące gospodarstw w gminie  Przecław od poniedziałku wciąż pozostaje bez dostępu do wody pitnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał komunikat ,w którym informuje  że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego Tuszyma zaopatrującego gminę Przecław  stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Co za tym idzie – woda nie nadaje się do spożycia. Mówi burmistrz Przecławia Renata Siembab.

Jak mówi Krzysztof Szostak kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu winę  za ten stan rzeczy ponosi m.in.  przestarzała już kanalizacja w gminie   jak i sami mieszkańcy używający przydomowych  oczyszczalni  nieczystości.

 

Skażenie jakie wystąpiło to wielokrotność  normy dopuszczalnej w polskim prawie.

 

O zaistniałej sytuacji mówią też sami mieszkańcy, których sytuacja zaskoczyła.

 

Okazuje się iż problem z brakiem dostępu do wody pitnej dotyczy także części mieszkańców Mielca, zamieszkujących ulicę Grabiową i część ul. Kolejowej. Te nieruchomości korzystają  z wodociągu Rzemień. Na chwile obecną nie wiadomo kiedy ponownie mieszkańcy gminy Przecław będą mogli korzystać z wody pitnej.

 

Tomasz Łępa