Przecław: Budżet uchwalony jednomyślnie .

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Radni Rady Miejskiej w Przecławiu jednomyślnie przyjęli budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2031. W  nowym roku planowana jest realizacja 40 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę  ponad 6 mln  761 tysięcy złotych.

Mówi burmistrz Przecławia Renata Siembab.

Jak dodaje burmistrz Przecławia udało się  jednak w tym roku utrzymać na dotychczasowym poziomie stawki podatkowe w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i podatku od środków transportowych.

Kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Przecław na rok 2022 wynosi  ponad 59 milionów złotych, na którą składają się  m.in. wydatki jednostek budżetowych, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  czy wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Przecław wynosi  ponad 54 mln 250 tys. złotych.

 

 

 

Tomasz Łępa