Przeciwdziałanie powodzi. Sposób na suszę.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Tarnobrzeski Okręg Ligi Ochrony Przyrody realizuje projekt, który ma na celu przybliżenie negatywnego zjawiska jakim jest utrata wody ze środowiska naturalnego oraz metody przeciwdziałania poprzez małą retencję.

Materiał Ewy Wójcik Lis.

Projekt „Mała retencja – więcej wody dla przyrody” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.