Powiat Stalowowolski: Zarząd Dróg Powiatowych przygotowany na opady sniegu na drogach powiatowych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

W związku z zapowiadanymi opadami śniegu zapytaliśmy drogowców o przygotowanie do zimy. Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli  zapewnił, że służby są w pełnej gotowości i w razie opadów śniegu sprzęt do odśnieżania wyjedzie na drogi powiatowe. Te będą odśnieżane według kolejności odśnieżania zatwierdzonej przez władze Powiatu Stalowowolskiego. Mówi Adam Sikora, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

Na terenie Stalowej Woli Zarząd Dróg Powiatowych ma pod opieką ponad 20 kilometrów dróg powiatowych. Ale zimowe utrzymanie dotyczy nie tylko miasta,  również dróg powiatowych na terenie pięciu pozostałych gmin Powiatu Stalowowolskiego. a tych  jest łącznie ponad 162 kilometry, które powinny być utrzymane w III i IV standardzie zimowego utrzymania. Do tego ponad 35 kilometrów chodników i ścieżek rowerowych.

Na stronie Radia Leliwa  pod artykułem dostępny jest wykaz dróg powiatowych z podziałem na Gminy Powiatu Stalowowolskiego:

Nr drogi               Relacja

Miasto Stalowa Wola

10 25 R ul. Mickiewicza

10 25 R ul. Żwirki i Wigury

10 25 R ul. Poniatowskiego

10 24 R ul. Popiełuszki

10 24 R ul. Czarnieckiego

10 28 R ul. Niezłomnych

10 27 R ul. Klasztorna

10 27 R ul. Przemysłowa

10 27 Rul. Bojanowska

10 26 R ul. Jagiellońska

25 02 R ul. Dąbrowskiego

10 18 R ul. Ogrodowa

2600 R  ul. Jaśkiewicza – dojazd do szpitala

2601 R  ul. Komisji Edukacji Narodowej

Gmina Bojanów

10 27 R Stalowa Wola – Przyszów

10 29 R Stalowa Wola – Burdze

10 30 RGrębów –Stany

10 31 R Stany – Maziarnia – Nisko

10 32 R Załęże – Korabina

10 33 RBojanów – Śpie

10 34 R Krzątka – Trzosowa Ścieżka

10 35 R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart

Gmina Pysznica

10 19 R Zarzecze – Pysznica – Rzeczyca Długa

10 20 RBrandwica – Jastkowice

10 21 R Jastkowice – Stalowa Wola

10 22 R Spokojna – Jastkowice

10 23 R Pysznica – Piskorowy Staw

10 24 R Stalowa Wola – Pysznica

25 05 RZiarny – Sudoły – Stalowa Wola

Gmina Radomyśl n/Sanem

10 05 R Antoniów – Chwałowice

10 06 RRadomyśl – Skowierzyn

10 08 RModliborzyce – Rzeczyca Długa

10 09 R Czekaj Pniowski – Pniówek

10 10 R Czekaj Pniowski – Nowiny

10 19 R Zarzecze – Pysznica – Rzeczyca Długa

Gmina Zaleszany

10 06 RRadomyśl – Skowierzyn

10 11 RKawęczyn – Skowierzyn

10 12 R Zaleszany – Zbydniów

10 13 R Zbydniów – Turbia

10 14 R Dojazd do stacji PKP w Zbydniowie

10 15 R Jamnica – Zbydniów

10 16 R Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie

10 17 R Zaleszany – Zabrnie

10 18 R Agatówka – Stalowa Wola

Gmina Zaklików

10 01 R Gościeradów – Zdziechowice

10 02 R Budki Dolne – Zdziechowice

10 03 R Zdziechowice – Potoczek

10 04 R Zaklików – Borów

10 07 R Lipa – Gielnia

10 08 R Modliborzyce – Rzeczyca Długa