Powiat Niżański: Laptopy do zdalnej nauki trafiły do dzieci z rodzin zastępczych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

Sprzęt do zdalnej nauki trafił do dzieci z powiatu Niżańskiego przebywających w pieczy zastępczej. Powiat dzięki pozyskanym środkom w ranach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zakupił 52 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz 1 sprzęt audiowizualny. Zakupiony sprzęt trafił do 36 dzieci przebywających w 23 rodzinach zastępczych. Dodatkowo 16 sztuk sprzętu komputerowego i 1 sprzęt audiowizualny trafił do placówki opiekuńczo-wychowawczej „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem. Starosta niżański Robert Bednarz przyznał, że jest to pierwszy taki projekt multimedialny skierowany do rodzin zastępczych, do tej pory powiat realizował inne formy wsparcia:

Sprzęt komputerowy został przekazany rodzinom zastępczym w formie użyczenia na okres 5 lat. Koszt zakupu laptopów i sprzętu audiowizualnego wyniósł blisko 129 tysięcy złotych. Wcześniej Powiat Niżański zrealizował podobny projekt zakupując 70 laptopów które zostały przekazane m.in. szkołom ponadpodstawowym z terenu powiatu, aby te rozdysponowały je wśród uczniów mających problem ze sprzętem komputerowym do zdalnej nauki.

Marta Górecka