Połaniec: Można głosować na BO

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Instalacja reprodukcji Panoramy Racławickiej, Biblioteczna wrzutnia, Plac sensoryczny ‚Siedem Zmysłów’, Laboratorium kreatywnej zabawy dla dzieci, Tężnia Solankowa, Mini Park Linowy, a może Wyprawka dla malucha ‚Skarb Naszej Gminy’?
Rozpoczyna się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok.
Do rozdysponowania jest kwota 300 000 zł.
Głosowanie odbędzie się wyłącznie drogą elektroniczną  do 8 września 2023 r. za pośrednictwem portalu: https://polaniec.konsultacjejst.pl
Przygotowano również łatwiejszy do zapamiętania link: www.budzet.polaniec.eu
Głosować może każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Połaniec, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Do realizacji kwalifikować się będą te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 100 głosów ważnych, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Połaniec.
Co w przypadku braku komputera i niemożnosci oddania głosu elektronicznie?
Głos na wybrany przez siebie projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok, można będzie także oddać w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27.
Wyniki zostaną opublikowane do 15 września.