Padew Narodowa: Stanowcze NIE dla ubojni.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Wójt gminy Padew Narodowa mówi stanowcze NIE dla planów powstania w jego gminie jednej z największych ubojni  drobiu  na Podkarpaciu.  Swój głos w tej sprawie mieli także mieszkańcy gminy, którzy  blisko rok temu podczas otwartej rozprawy  administracyjnej  dotyczącej  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia wręczyli wójtowi  petycję podpisaną przez ponad 200 mieszkańców.  Wyrazili oni w niej  swoje zaniepokojenie i obawy związane z funkcjonowaniem ubojni oraz jej negatywnym oddziaływania na środowisko.

Mówił wójt gminy Robert Pluta, który jak dodaje inwestycja  ta odstraszałaby  przyszłych mieszkańców gminy Padew Narodowa.

Władze gminy zaproponowały inwestorom zmianę lokalizacji powstania firmy na obrzeżach gminy.

(Tomasz Łępa)