Padew Narodowa: Sołtysi to pasjonaci.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

 

Samorząd Padwi Narodowej podziękował sołtysom pracującym na terenie gminy. Podczas uroczystości tytuł Sołtysa Roku otrzymał sołtys Kębłowa  Józef Dul, który  pracuje dla swojej miejscowości już 4. kadencję. Umiejętność rozmowy z ludźmi i szukanie kompromisów to podstawa do dobrego  pełnienia tej funkcji, zaznacza.

Gmina Padew Narodowa jako jedna  z niewielu na Podkarpaciu powołała Konwent Sołtysów –  mówi Edward Kołek, sołtys wsi Piechoty i Przewodniczący Konwentu Sołtysów w Padwi Narodowej.

Jak tłumaczy wójt Padwi Narodowej Robert Pluta  cały czas nie ma jeszcze ustawy regulującej kwestię wynagrodzeń dla  sołtysów. Sołtysi dziś to pasjonaci.

Urząd  sołtysa  w Polsce pełni ponad  dziś  40 tysięcy osób.

 

Tomasz Łępa