Padew Narodowa: Przyspieszmy ten proces scalania!

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Wójt gminy Padew Narodowa  apeluje do nowego zarządu powiatu mieleckiego o przyspieszenie prac związanych ze scalaniem gruntów w gminie Padew Narodowa. Jak  tłumaczy Robert Pluta z   prośbą   o przyspieszenie   tych  sprawy  zwracaliśmy się  do byłego starosty mieleckiego  Zbigniewa Tymuły.  Teraz liczymy na pomoc i szybkie działanie nowego zarządu i nowego starosty.

Jak zaznacza wójt Padwi Narodowej, temat scalania gruntów do dnia dzisiejszego budzi wiele kontrowersji w gminie.

Obecnie trwają procedury  scalania gruntów w sołectwach:  Zachwiejów,  Zarównie i Piechoty.

(Tomasz Łępa)