Padew Narodowa: NIE dla koncepcji budowy polderów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Gmina Padew Narodowa nie wyraża pozytywnej opinii  co do aktualizacji planu zarządzania ryzyka powodziowego i zawartej w nim koncepcji budowy polderów na terenie swojej gminy. Według zaproponowanej koncepcji poldery przeciwpowodziowe, które miałyby powstać zajmowałyby przeważającą część sołectw położonych przy brzegu rzeki Wisły  tj. Przykop, Zaduszniki, Kębłów, Rożniaty.  Lokalizacja polderów na tych terenach wiązałaby się z wysiedleniem wielu mieszkańców oraz wyburzeniem zabudowań mieszkalnych i inwentarskich.

Mówi wójt gminy Robert Pluta.

Inne rozwiązanie planowane przez gminę to budowa zbiorników retencyjnych.

Podczas sesji Rada Gminy w Padwi Narodowej na wniosek Wójta Gminy podjęła stanowisko, w którym również wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec planowanej koncepcji zawartej w aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

 

Tomasz Łępa