Padew Narodowa: Kiedyś składowisko dziś EKO Park

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Po 13 latach starań rekultywacja składowiska odpadów w Padwi Narodowej  w końcu zrealizowana.  Gminne składowisko odpadów komunalnych w Padwi Narodowej zaczęło funkcjonować w 1987 r. Jednak pozwolenie na użytkowanie składowiska Gmina uzyskała dopiero w grudniu 1998 r. i od tego czasu rozpoczęto ewidencjonowanie przywożonych tu odpadów. Składowisko przestało funkcjonować od 2008 roku a trzy lata później gmina uzyskała decyzję na zamknięcie i rekultywację składowiska na podstawie opracowanego projektu rekultywacji który zakładał, iż wartość prac rekultywacyjnych wyniesie prawie 1 milion złotych.  W 2015 r. przygotowany został nowy projekt na podstawie, którego gmina Padew Narodowa  uzyskała nową decyzję na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów, a wartość prac rekultywacyjnych oszacowano na ok. 500 tys.  zł. Ostatecznie gmina podjęła decyzję o przeprowadzeniu rewitalizacji składowiska ze środków własnych. W chwili obecnej na terenie zrekultywowanego składowiska znajduje się Eko-Park, który  służy mieszkańcom jako miejsce do spotkań i wypoczynku. Teren Eko-Parku sąsiaduje z nowo zaplanowanym osiedlem Polska Wieś III i w przyszłości planuje się rozwój i doposażenie tego terenu jako miejsca rekreacyjnego.

Tomasz Łepa