Padew Narodowa: Czas na remonty w OSP Padew Narodowa.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Niebawem rozpoczną się prace remontowe pomieszczeń garażowych w padewskiej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.   Koszt remontu będzie pokryty z dotacji MSWiA w ramach Programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnych, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Gminy i jednostki OSP. Mówi wójt gminy Padew Narodowa, Robert Pluta.

Posiadanie przez jednostkę  OSP Padew Narodowa takiej klasy samochodu pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców, usprawni pracę strażaków i ratowników na miejscach zdarzeń, tłumaczy wójt gminy.

Koszt zakupu nowego pojazdu strażackiego sfinansowany będzie dotacją z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 700 tyś. zł. i środkami budżetu gminy.