Padew Narodowa: Apel do mieszkańców.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Samorząd gminy Padew Narodowa apeluje do swoich mieszkańców  z prośbą o utrzymanie porządku i czystości na terenie  gminy. Mimo iż od 2013 roku funkcjonuje system odbierania odpadów komunalnych to  część mieszkańców gminy  jak i  spoza niej,  woli  podrzucać swoje śmieci do przydrożnych rowów czy lasów. Mówi Małgorzata Brożyna, sekretarz gminy Padew Narodowa.

W  lutym gmina Padew Narodowa  przeprowadziła również akcję sprzątania poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych.

Przypominamy, że kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany oraz   kto to w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

(Tomasz Łępa)