Ostrowiec Świętokrzyski: Zmiany w ruchu.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Od jutra planowana jest zmiana w organizacji ruchu w związku z remontem kładki dla pieszych w Ostrowcu Świętokrzyskim w ciągu drogi krajowej nr 9.
Kładka dla pieszych nad torami kolejowymi jest obiektem sąsiadującym z wiaduktem drogowym. Dlatego na czas remontu kładki dla ruchu pieszego wydzielony zostanie jeden pas jezdni wiaduktu w kierunku Opatowa. Kierowcy podróżujący wiaduktem będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku, a ruch pieszy zostanie oddzielony od kołowego barierami.
Kładka dla pieszych o długości około 260 metrów zyska nową nawierzchnię z kostki brukowej i izolację. Wykonane zostaną niezbędne naprawy konstrukcji obiektu, a elementy stalowe zostaną zabezpieczone przed korozją i pomalowane. Remont planowany jest do końca października br. Koszt prac to 2,1 mln złotych.

(Marcin Gabrek)