Ostrowiec Św: Zwiększy się dostępność Krzemionek

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Wyłoniono wykonawcę prace remontowych i zwiększenia dostępności dla zwiedzających, poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz pałacu Wielopolskich w Częstocicach.
Mówi wicestarosta ostrowiecki Andrzej Jabłoński.

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury wyniosło 7,6 miliona złotych. Samorząd będzie musiał dołożyć ponad 5 milionów złotych.
Prace remontowo-budowlane zaplanowane na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki będą bardzo duże. Mówi kierująca muzeum Beata Kobiałka.

Ogłoszony zostanie jeszcze przetarg na zorganizowanie stałej ekspozycji, na co zabezpieczone jest około 2,5 miliona złotych.

Jak podkreślają władze powiatu podpisanie umowy z wykonawcą prac remontowych zbiega się z wpisaniem Krzemionek na listę UNESCO. Inwestycje są ważne, bo muzeum spodziewa się zwiększonego zainteresowania swoją ofertą.

Marcin Gabrek