Opatów: Wydłużono termin naboru wniosków o dopłaty do nawozów.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Do 31 maja został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Mówi kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opatowie dr Artur Lis:

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Pozostałe warunki otrzymania pomocy pozostają bez zmian.

Więcej informacji nt. procedury składania wniosków na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna.