Opatów: Wsparcie dla przedsiębiorców

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marcin Gabrek
Pandemia i zamrożenie wielu branż gospodarki sprawiło, że wielu przedsiębiorców notuje straty. Opatowscy rzemieślnicy, kupcy i przedsiębiorcy zrzeszeni w miejscowym cechu zaapelowali do władz miasta o wsparcie.
List odczytała przewodnicząca Rady Miasta Beata Wrzołek:
Na jakie wsparcie władz gminy mogą liczyć?
Mówi burmistrz Grzegorz Gajewski:
Jak podkreśla burmistrz samorząd ma ograniczone możliwości:
W tegorocznym budżecie zaplanowano, że do gminnej kasy trafi 8 milionów złotych z tytułu  podatku dochodowego. To znacząca pozycja, dlatego władze miasta deklarują gotowość do współpracy z przedsiębiorcami, aby bronić miejsc pracy.