Opatów: ‘Wirtualne okno opatowskiej kultury’.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Prawie 140 tys. zł otrzymał Opatowski Ośrodek Kultury na projekt ‘Wirtualne okno opatowskiej kultury’.

Środki pochodzą z projektu ‘KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY’ realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Pieniądze przeznaczone będą na wyposażenie ośrodków kultury w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie online lub cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą z mieszkańcami, animacją kultury i edukacją kulturalną.

Mówi poseł Marek Kwitek:

Projekt ‘Konwersja cyfrowa domów kultury’ finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Joanna Sarwa