Opatów, Szydłów: Dzienne Domy Opieki Medycznej

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

 

W Opatowie i Szydłowie powstaną Dzienne Domy Opieki Medycznej, w których osoby niesamodzielne, najczęściej po pobycie w szpitalu, znajdą kompleksową opiekę medyczną.

Spółka Top Medicus w Opatowie na uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej otrzyma ponad 1,8 mln zł. W ramach projektu powstanie placówka dla osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65-go roku życia. Przewidziano remont, adaptację
i wyposażenie pomieszczeń, realizację usług rehabilitacyjnych,
zdrowotnych i opiekuńczych. Utworzonych zostanie 20 miejsc opieki nad osobami niesamodzielnymi. Pobyt w placówce będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny. Dla uczestników projektu zaplanowano posiłki oraz transport. Wsparcie w ramach projektu będzie świadczone na terenie powiatu opatowskiego. Zapewniona będzie opieka medyczna połączona z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Projekt, który ma objąć 100 osób niesamodzielnych, potrwa do grudnia 2021 r.

W Szydłowie, w powiecie staszowskim Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne zrealizuje projekt, na który dostanie ponad 1,6 miliona zł. Utworzonych zostanie tu 15 miejsc opieki nad osobami niesamodzielnymi. Wsparciem zostanie objętych łącznie 90 osób.