Opatów: Są pieniądze na rewitalizację

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

 

Niemal osiem milionów złotych unijnego dofinansowania trafi do Opatowa na rewitalizację miasta. Odnowiony zostanie rynek, zagospodarowane zostaną tereny rekreacyjne. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu projektu o łącznej wartości ponad 14 milionów złotych.

W ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Opatów” planowana jest także odbudowa basenu otwartego z terenem rekreacji nad rzeką Kania, przebudowq budynku po byłym więzieniu na potrzeby muzeum regionalnego oraz odnowienie skweru Gombrowicza. Zagospodarowany zostanie także teren nad rzeką Opatówką, zaplanowano modernizację niektórych dróg z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i instalacją monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców. Wszystkie rozwiązania architektoniczne, które powstaną dzięki projektowi rewitalizacji, przystosowane będą pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Projekt rewitalizacji Opatowa znajdował się na liście rezerwowej, ale w związku z wynegocjowanymi z Komisją Europejską zmianami w Regionalnym Programie Operacyjnym możliwe stało się dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Marcin Gabrek